Spotkania Komitetów Sterujących Projektów

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W dniu 18 grudnia br. planowane są spotkania Komitetów Sterujących Projektów:

- Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu,
- Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym,
- Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Spotkania odbędą się sali konferencyjnej na III piętrze, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 19.

Dodatkowo, również 18 grudnia br. odbędzie się spotkanie z podmiotami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu w celu realizacji zadania Wsparcie ośrodków (projekt  Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym). Podczas spotkania zostaną podpisane umowy z Wykonawcami oraz omówione zostaną zasady realizowania  poszczególnych działań.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych