Śniadanie prasowe

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W dniu 17 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się śniadanie prasowe z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Wojciecha Węgrzyna, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Mariusza Haładyja oraz zaproszonych dziennikarzy.

Tematem spotkania było omówienie stanu mediacji w Polsce, wchodzących w życie 1 stycznia 2015 r. nowych form wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie udzielania wsparcia świadkom w sądach.

Na spotkaniu przedstawiono szczegółowo aktualny stan realizacji projektów prowadzonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projektu nr 4 „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”;
Projektu nr 5 „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”;
Projektu nr 6 „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych